Välkommen till en grupp för stöd & utveckling för dig som arbetar med HR.
Gruppen träffas vid tre tillfällen och kommer att ta upp frågor om välmående och mental hälsa på arbetsplatsen.

Datum under våren: 9 feb, 30 mars och 1 juni kl. 16.00-18.30

……

Datum & tid: 9 feb, 30 mars och 1 juni kl. 16.00-18.30
Plats: Centrala Stockholm, adress vid anmälan.
Investering: 5 500 SEK
Just nu erbjudande till 17/12: 3 900 SEK
Alla priser exkl.moms
Anmälan: info@sthlmsactgrupp.se


Mer info: 

Vi har under en tid genomfört en marknadsundersökning runt välmående och mental hälsa på arbetsplatser. Det som är tydligt är att det finns ett stort behov av stöd, inte bara för medarbetare och chefer utan också för HR. 

Frågor kring stress och hur vi ska hantera vår ”nya” verklighet med mer flexibla arbetsplatser kom upp. Även hur gränserna mellan privatliv och arbete alltmer suddas ut och hur vi upplever att vi aldrig riktigt får tid till återhämtning.

Flera svarade att ledarskapet är a och o för att medarbetarna ska må bra på arbetsplatsen och man efterfrågade mer investeringar och stöd för proaktivt arbete kring välmående.

Vi fick då idén att skapa en grupp som träffas regelbundet där vi erbjuder stöd och utvecklingsmöjligheter för dig som jobbar med personalfrågor, med fokus på de mjuka värdena. 

Tanken är att bjuda in till workshops och öppna samtal runt välmående, inre & yttre ledarskap, stresshantering, konflikthantering och samarbete. Vi utgår ifrån ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness och IPNB (interpersonell neurobiologi)

Vår förhoppning är att gruppen, samtalen och det vi går igenom i våra workshops ska ge dig en större trygghet, massor av ny kunskap, inspiration och styrka.

Varmt välkommen!
Anette & Liza

Lämna en kommentar