Välmående medarbetare ger lönsamma bolag

När vi mår bra blir vi mer effektiva och kan utnyttja hela vår potential; en investering i medarbetarnas hälsa ger mångfalt tillbaka

Våra tjänster

Stressrelaterade sjukskrivningar och psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar dramatiskt

De senaste fem åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat med 200 % enligt försäkringskassan. Utöver detta är den så kallade sjuknärvaron en stor ”osynlig” kostnad för företagen, i form av produktivitetsbortfall. Detta vill vi råda bot på genom att arbeta förebyggande med psykisk hälsa på arbetsplatsen, genom workshops och individuella samtal.

Läs mer

Det är avsevärt mycket lättare – och billigare – för arbetsgivaren att förebygga psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen än att komma in i efterhand när sjukskrivningen är ett faktum. Enligt Europeiska Arbetsmiljöbyrån ger investering i hälsa på arbetsplatsen upp till 12 gånger pengarna tillbaka.

Mental ohälsa på arbetet är ett globalt fenomen och den skapar, förutom den problematik som det innebär för individen, även en kostnad för samhället och företagen. I vissa fall kan man direkt påvisa sambandet mellan sjukskrivningar och den kostnad som det innebär, men det finns även kostnader som uppkommer genom att individer eller grupper inte fungerar på sitt arbete. En del vill, eller vågar inte, berätta för sin arbetsgivare att de mår dåligt och en del vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp. Så även om man förstår att man inte mår bra så söker man kanske inte hjälp.

Sjuknärvaro, att en medarbetare är på jobbet men mentalt är upptagen av sina personliga bekymmer, kostar arbetsgivare avsevärt mycket mer än den faktiska sjukfrånvaron. Produktiviteten minskar med upp till 38 procent, har man kunnat konstatera. Den vanligaste orsaken till mental ohälsa är ångest och depression.
Enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort för Arbetsmiljöverket är det även många som går till sin arbetsplats trots att de är sjuka.

Nyligen kom den årliga rapporten Jobbhälsobarometern – en enkätundersökning om hur vi upplever arbetsmiljön. Enligt rapporten känner många psykiskt obehag av att gå till jobbet. Störst är problemet bland yngre människor upp till 30 år. Ungefär en fjärdedel av dem uppger att de mår dåligt av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare.

Vår affärsidé är att arbeta förebyggande med psykisk hälsa genom att erbjuda föreläsningar och workshops till företag och organisationer, samt enskilda samtal till individer. Syftet är att hjälpa människor att fungera bättre i sin vardag och på sin arbetsplats genom att tidigt kunna få professionell samtalshjälp.

Våra tjänster

Individuella

Vid behov av samtalshjälp för medarbetare i företaget erbjuder vi individuella samtal, antingen genom enskilda samtal eller företagsabonnemang.
Det kan handla om allt från stressproblematik till personlig utveckling.

Grupper

Vi erbjuder workshops i Acceptance and Commitment Training, stresshantering och interaktiva föreläsningar. Tjänsterna kan skräddarsys efter era behov och företagets storlek. Se nedan för ytterligare information om tjänsterna.

Sthlms ACT Grupp

Samtal för förändring

ACT är en aktiv terapiform som kan åstadkomma stora förändringar på kort tid.
Vår affärsidé är att arbeta förebyggande med psykisk hälsa genom att erbjuda interaktiva föreläsningar och workshops till företag och organisationer, samt terapeutiska samtal till individer.

Om ACTKontakta oss

Nyheter

Om ACT
6 januari, 2018

ACT och psykologisk flexibilitet.

"What is ACT therapy and how do you use ACT techniques? Acceptance Commitment Therapy goes over Psychological flexibility. Steven Hayes came up with the Hexaflex…
Pinned
30 december, 2017

Steven Hayes TED talk om panikångest

Steven Hayes grundade ACT. Hayes har skrivit åtskilliga böcker och publicerat hundratals vetenskapliga artiklar. I klippet nedan berättar han om vikten av psykologisk flexibilitet, smärta…
Om Stockholms ACT Grupp i tidningen Kickoff - ACT Terapi - Mindfulness Om oss i Media
30 december, 2017

Om Stockholms ACT Grupp i tidningen Kickoff

Sthlms ACT Grupp berättar om hur företag kan stödja till mer effektiva och välmående medarbetare bland annat genom mindfulness och på så sätt även förbättra…