Vår
affärsidé

Vår affärsidé är att arbeta förebyggande med psykisk hälsa genom att erbjuda föreläsningar och workshops till företag och organisationer, samt enskilda samtal till individer. Syftet är att hjälpa människor att fungera bättre i sin vardag och på sin arbetsplats genom att tidigt kunna få professionell samtalshjälp.

Att ta hand om sin kropp är idag en självklarhet för de flesta; vi tänker att det är minst lika viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa. Genom samtal vill vi stödja dig att utforska vad du behöver för att må bra och leva det liv du vill.

Vi är en samtalspartner som finns till hands i din vardag eller på din arbetsplats när ett behov uppstår, oavsett hur litet eller stort det är.

Vi jobbar med ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som är en utveckling av KBT. ACT är en beteendeterapi med influenser från österländsk filosofi, genom fokus på bland annat mindfulness och acceptans. Syftet är att skapa ett rikt och meningsfullt liv.

Stockholms ACT Grupp - Liza Skoglund

Liza Skoglund

”Yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise so I am changing myself”

Jag är samtalsterapeut med basutbildning i psykoterapi (steg 1) inriktning ACT, diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes samt mindfulness- och yogainstruktör.

I mötet med mina klienter jobbar jag med såväl psykosyntes som mindfulness och ACT, alltid baserat på vad som bäst tjänar dig. När du blir medveten om vad det är som hindrar dig, och får verktygen att hantera det, kan du börja förändra och skapa det liv du verkligen vill leva. Det kan handla om relationer som skaver, stress, ett beteendemönster som du vill förändra eller personlig utveckling för att bli mer klar över vad du vill och vem du är.

Jag möter dig med ödmjukhet, engagemang och närvaro och vet att du innerst inne själv har svaren, men jag är gärna din guide på vägen.

Jag har jobbat med media och kommunikation i 20 år och personlig utveckling och samtalsterapi under de senaste tretton. Mitt största intresse har alltid varit människor, hur vi fungerar och varför vi gör som vi gör. Jag har alltid velat förstå och har fördjupat och breddat mina kunskaper kontinuerligt. Min förhoppning och ambition är att kunna göra en verklig skillnad för mina klienter.

Stockholms ACT Grupp - Anette Berggren

Anette Berggren

Jag är samtalsterapeut med basutbildning i psykoterapi (steg 1) inriktning ACT
och arbetar som coach och samtalsterapeut individuellt, med par samt ledarskap och grupputveckling.
Jag har alltid haft ett stort intresse av psykologi, beteenden, existentiella frågor och har gått många kurser för fördjupad självkännedom, har bla läst rehabiliteringsvetenskap, utbildat mig till coach och terapeut, arbetat med medberoende, utmattning, sorgbearbetning mm. 
Jag har även arbetat inom IT i ledande positioner i 20 år och har lång erfarenhet av ledarskap, management, kommunikation, verksamhetsutveckling, och projektledning i olika former.
Jag tror på människans potential, om att leda sig själv inifrån och ut och att på så sätt leva ett hållbart, meningsfullt liv utifrån kärlek istället för rädsla. Jag tror också att vi behöver varandra och ibland stöd för att hitta vår riktning i livet som utgår från hela mig. Tänker att det verkligen behövs i världen och att vi behöver börja välja att skapa den värld vi vill ha utifrån våra värden i en meningsfull riktning.
Idag arbetar jag i båda världarna, den affärsmässiga, strukturella och genom stöd till utveckling för individen genom samtal, coaching, grupp- och verksamhetsutveckling.

Stockholms ACT Grupp - Helene Schöldsten

Helene Schöldsten

Jag är utbildad coach och samtalsterapeut med basutbildning i psykoterapi (steg 1) inriktning KBT/ACT. Jag har 25 år erfarenhet inom näringslivet i olika roller och i chefspositioner med fokus på kommunikation & reklam.
Jag har en tilltro till individens förmåga att utvecklas och klara av utmaningar i livet men ibland behöver vi hjälp på vägen. Det är inte alltid som vi vet hur vi ska ska använda dessa förmågor när vi behöver dem. Det är viktigt att vi utgår från det vi kan förändra här och nu, tar med oss det vi lärt oss för att förstå vad man vill ta vägen i livet. Jag utgår utifrån den kontext som man befinner sig i idag för att kunna förstå vilka utmaningar man har framöver och vad som är möjligt att göra utifrån din unika situation. Jag anpassar min roll som terapeut eller coach utifrån dina behov och möjligheter till förändring för dig. Idag arbetar jag i båda världarna, den affärsmässiga som chef och med samtal för individer.