Våra företagstjänster

Vi erbjuder workshops, interaktiva föreläsningar och enskilda terapisamtal i syfte att förebygga psykisk ohälsa och främja stöd till personlig utveckling. Vi arbetar med ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som är en vidareutveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). I gruppformat kallar vi det dock Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det då handlar om träning, inte terapi.

Stockholms ACT Grupp Företagsabonnemang

Företagsabonnemang

Om det finns behov av samtalshjälp för medarbetare i företaget eller nyckelpersoner som behöver utvecklas för att kunna ta nästa steg i karriären. Det kan handla om allt från stressproblematik till en oförmåga att prestera på grund av personliga problem.
Företagsabonnemang innebär att vi finns till hands 1 dag/vecka för företagets medarbetare.

 • Om tjänsten erbjuds alla anställda så har vi en informations- och inspirationsföreläsning 1 timme inledningsvis för att introducera tjänsten.
 • Samtalen har vi på Mötesrum, Luntmakarg. 52,  alternativt hos företaget om möjlighet finns till avskildhet.
 • 50 min/anställd
 • Pris enligt offert

Samtal för enskilda medarbetare

Om enskilda medarbetare har behov av samtalshjälp alternativt coaching för att utvecklas vidare. Det kan t ex handla om stress, ångest eller behov av verktyg för att kunna hantera sin vardag bättre.

 • Samtalen sker på Mötesrum, Luntmakarg. 52
 • 50 min/anställd
 • Dag & kvällstider
 • Pris 1150SEK/tillfälle
Stockholms ACT Grupp - Interaktiv Föreläsning

Interaktiv föreläsning

”Välmående medarbetare ger lönsamma bolag”
En halvdags föreläsning kombinerad med upplevelsebaserade övningar.

 • Medveten närvaro & värdestyrd handling
 • Genom insikt i dina egna värden; hur du vill vara, bidra och agera, såväl privat som på arbetsplatsen, blir du tydligare och känner dig mer tillfreds.
 • Medveten närvaro ger bättre koncentration och gör oss mer effektiva
 • Vi går igenom hur vi kan förändra ett beteende; mentala hinder, triggers med mera.
 • Kan skräddarsys efter behov.
 • Pris 8500SEK halvdag.

Workshop – ACT på arbetsplatsen

Hantera mental ohälsa och stress på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för hållbara medarbetare.

 • Workshopen är uppdelad på tre tillfällen à 3h/tillfälle med hemuppgifter däremellan. Detta innebär att kunskaperna kan integreras och grundas i egna erfarenheter.
 • Teoriavsnitt blandas med upplevelsebaserade övningar.
 • Vi lär ut nya förhållningssätt för att kunna genomföra värderade handlingar och mål.
 • Stresshantering; öva upp förmågan till medveten närvaro.
 • Medvetandegöra negativa beteendemönster och erbjuda verktyg för förändring.
 • Workshopen skapar förutsättningar för ökad livskvalitet och bättre balans i livet, såväl privat som yrkesmässigt.
Stockholms ACT Grupp Workshop ACT På Arbetsplatsen
Stockholms ACT Grupp Stresshantering

Mindfulness

Mindfulnessbaserad stessreduktion

 • Mindfulnesskurs med fokus på stresshantering. Teori varvas med upplevelsebaserade övningar och diskussioner.
 • Vi ses en gång/vecka under fem, alternativt åtta, veckor. Fem tillfällen ger en bra grund; åtta tillfällen ger fördjupad kunskap.
 • Kursen bygger på Här & Nu programmet som utvecklats av Dr. Ola Schenström och har stöd i svensk forskning.