Våra privattjänster

Varmt välkommen till oss för samtal som rör din livs- eller arbetssituation. Ibland behöver vi hjälp för att komma vidare och kanske också förstå varför det blir som det blir och vad vi själva kan göra för att förändra situationen.
Vi människor är till mycket stor del våra relationer och när de börjar skava så mår vi dåligt. Det handlar också om relationen till dig själv. Många gånger är vi vår egen värsta kritiker och sätter krokben för oss själva.
Genom att i samtal börja få insikt i vad som ligger bakom våra beteenden och livsmönster kan vi börja göra annorlunda. ACT handlar mycket om att ta konkreta steg framåt; att börja göra det du verkligen vill.

I en ACT-terapi får du många tillfällen att öva, både under sessionerna och däremellan med hemuppgifter.
Det är ju ute i verkligheten som ditt nya beteende kan testas och integreras. Ofta undviker vi att göra saker vi innerst inne vill eftersom det väcker känslor som vi upplever som jobbiga eller negativa (rädsla, oro, ångest), men det undvikandet leder tyvärr också till att vi begränsar vårt liv. Genom träning i bland annat mindfulness så kan vi lära oss att hantera känslorna och tankarna på ett nytt sätt så att vi kan gå vidare och leva ett mer meningsfullt liv. I ACT pratar vi om ”värderad riktning”, vilket annorlunda uttryckt betyder att göra det som i djupet av ditt hjärta ger mening. Det är precis det som terapiarbetet syftar till.

Stockholms ACT Grupp Enskilda Terapisamtal

Enskilda terapisamtal

Vad tycker du är riktigt viktigt i livet och hur skulle du vilja leva – om allt vore möjligt? Ibland stöter vi på utmaningar som vi upplever att vi inte kan lösa själva. Du är välkommen till oss för enskilda samtal om det som hindrar dig, i ditt privatliv eller på jobbet. Det kan handla om en tillfällig svacka eller något du burit på länge, oavsett vilket så utgår vi ifrån nuet och hjälper dig att bena ut problematiken och se vägen framåt.
Pris: 950SEK per samtal à 55 min.

Coaching

Coaching innebär att vi som coach stödjer dig att hitta egna lösningar på dina problem och utforska de sidor, egenskaper och möjligheter som du har men kanske inte utvecklat på ett sätt som gynnar dig. Vi använder både traditionell coaching samt ACT verktygslåda för att guida människor till att hitta förhållningssätt till sina tankar och känslor. Detta görs bland annat genom att hjälpa dem finna sina viktigaste värderingar, omsätta dessa i mål, vara närvarande i nuet och skapa en god relation med sig själv samt om det finns mentala hinder som behöver hanteras.
Vi sätter upp tydliga mål som vi följer upp och arbetar efter. Med lång erfarenhet inom företag och organisationer så delar vi med oss av våra erfarenheter. Coaching handlar i mångt och mycket om att ”låsa upp” den potential som finns inom oss och utnyttja den på bästa sätt.
Pris: 1100SEK per samtal à 55 min.

Stockholms ACT Grupp Coaching

Parterapi

Ibland låser vi oss i våra relationer och hamnar i destruktiva mönster som kan vara svåra att bryta på egen hand. Vi hjälper er att hitta konstruktiva vägar att gå vidare. Vi tittar på era respektive behov och hur ni kan möta varandra, baserat på vad som är viktigt för er och vad ni är villiga att förändra. Terapiarbetet bygger på ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Pris: 1500SEK per samtal à 90 min.